Flint van Jan en Aaltje Douwes

Tijdens de Algemene Halfjaarlijkse Ledenvergadering van Dorpsbelangen in november 2015, gaf Jan Douwes aan dat zij op hun stuk grond aan de Achtersteweg nog een grote veldkei hadden liggen. De familie Douwes is verhuisd naar Roden, had het stuk grond verkocht en zou de flint graag aan het dorp schenken. Zij hoopten dat Dorpsbelangen er een mooi plekje voor zou kunnen vinden. Al tijdens de vergadering werd door een aantal aanwezigen geopperd dat een plekje ergens bij de haven wel een goed idee zou kunnen zijn.

We moesten echter beter weer afwachten, omdat het een veldkei van globaal 1 bij 2 meter betrof en we niet wisten hoe diep deze in de grond zat. Eind mei was het pad ver genoeg opgedroogd en kon de steen verplaatst worden. Bertus Jansma werd bereid gevonden om met de kraan de flint te verplaatsen en zo kwam hij op donderdag 26 mei bij de haven te liggen. Hij ligt keurig waterpas en kan prima als tafel worden gebruikt door de uitrustende fietsers. We hebben hem gelijk maar even ingewijd met een drankje en een hapje!