28 maart 2019 Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen

ALV Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sanderbuur en Matsloot

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Roderwolde e.o.
Donderdag 28 maart
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Café Scheepstra

Beste leden van de Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering.
In deze voorjaarsvergadering kijken we terug op het afgelopen jaar en vooruit naar de toekomst.
Er treden twee bestuursleden af:
Mans Harms
Lydia Glas

We hebben twee kandidaten gevonden die deze plaatsen in willen nemen:
Inge Noordhof en Albert Boelen.

Tot de aanvang van de vergadering kunnen eventuele andere kandidaten zich melden bij het bestuur.

Klik hier voor:

Agenda van de ledenvergadering 28 maart

Notulen ALV 21 november 2018