Dorpenfonds Noordenveld

WIE DENKT MEE–WIE HEEFT EEN IDEE?
DORPENFONDS NOORDENVELD

Dorpenfonds, goed voor elkaar. Gemeente Noordenveld maakt ideeën voor dorp of buurt bereikbaar. In het Dorpenfonds zit 1 miljoen euro!

HEEFT U EEN GOED IDEE VOOR RODERWOLDE E.O.?

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Elektrische deelauto in het dorp
 • Leenaanhanger
 • Betere fietsroute / veiligheid Roderwolderweg
 • Groen / zaaien bloemmengsel in de bermen voor meer variëteit
 • Oplaadpunten fietsen/auto’s
 • Bijenpark
 • Dorpsboomgaard met fruitbomen
 • Etc…

Namens Dorpsbelangen willen we de ideeën inbrengen bij de Gemeente.

Want hoe mooi zou het zijn als we gebruik kunnen maken van het Dorpenfonds!

Dus heeft u een idee, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden van de vereniging Dorpsbelangen of mail: info@dorpsbelangenroderwolde.nl

Spelregels voor uw idee:

 • Het idee verbetert uw buurt, wijk of dorp
 • Het idee moedigt inwoners aan iets te doen voor hun wijk of dorp
 • Het idee moedigt inwoners aan om samen problemen aan te pakken
 • Het idee geeft inwoners meer invloed op de inrichting van hun buurt, wijk of dorp
 • Het idee kost meer dan € 15.000,- maar minder dan € 100.000,-.
  Kost het uitvoeren van uw idee minder dan € 15.000,-, dat is het Fonds Leefbaarheid van de gemeente misschien een alternatief
 • Inwoners betalen of werken mee aan het idee
 • Meebetalen of meewerken is 25% van de kosten van het idee
 • Voor het Dorpenfonds geldt op=op

Zie voor meer info ook de website van de Gemeente Noordenveld.