Dorpsschouw 2019

Dorpsschouw

Jaarlijks vindt er een dorpsschouw plaats met het bestuur van Dorpsbelangen, geïnitieerd door de Gemeente Nooordenveld. Vaste onderdelen van deze schouw zijn: groen, grijs, speelvoorzieningen, sociaal en algemeen. Als dorp brengen we zelf ook punten/onderdelen in.

Afgehandeld

Hieronder een aantal punten van de schouw welke ondertussen zijn afgehandeld.

 • Bankjes plaatsen langs het wandelpad vanaf Schipsloot naar Kleibos
  Gemeente is bezig met de inventarisatie. Eind dit jaar zijn we aan de beurt.
 • Fietspad Onlanden opnemen in strooiroute
  Zodra de tunnel klaar is zal de route vanaf Roderwolde, via de tunnel, richting Groningen worden schoongemaakt/gestrooid in de winter.
 • Trapjes in de haven
  In de haven zijn 2 trapjes geplaatst voor de zwemmers, kanovaarders
 • Putdeksels in de Hoofdstraat
  Deze liggen te laag, voor fietsers erg hinderlijk. Bestrating is opgehoogd
 • Overloop uitgang school naar parkeerplaats
  Water loopt slecht weg. Is aangepast.
 • Bordje “overstekende kinderen”bij school is verdwenen
  Er is een nieuwe geplaatst.
 • De bomen aan de Roderwoldeweg hebben zogenaamde “rokjes”
  Hier hebben de auto’s en tracktoren hinder van. Bomen zijn gesnoeid aan de onderkant.
 • Sandebuursedijk
  Veel gaten in de weg en grind spoelt snel weg. Gemeente heeft het pas aangepakt.
 • Tegels Fietsenhok school
  Deze liggen er slecht in. Verholpen door de gemeente.

Lopende zaken

 • Sloot Bovenland
  Omwonenden willen deze sloot graag dicht hebben. Gemeente heeft besloten dit niet te gaan doen.  Dorpsbelangen is van mening dat er goede argumenten zijn om deze sloot wel dicht te maken en is nog in gesprek met de gemeente
 • Bermen ophogen Hooiweg
  Bermen zijn lager dan de betonweg. Door het hoogteverschil een gevaarlijke situatie. Put ligt bij de gemeente.
 • Oversteek Dwazziewegen-Haarveen
  Deze is onoverzichtelijk, er wordt te hard gereden, onveilige fietsoversteek. Er gebeuren regelmatig ongelukken. We zijn in gesprek met de Gemeente hierover.
 • Geparkeerde auto’s op Dwazziewegen ter hoogte van Van der Sluis
  Deze geven een probleem op de kruising. Punt ligt bij de wethouder.
 • Schrikhek plaatsen aan de einde van het fietspad bij het huis van Krijthe
  Aangevraagd, nog niet geplaatst.

 Meld uw punten voor de jaarlijkse schouw

Punten voor de jaarlijkse schouw kunnen doorgegeven worden aan Dorpsbelangen.
Gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld struikelgevaar, aarzel dan niet en bel de gemeente via telefoonnummer 050-502 72 22.