alv Dorpsbelangen in Het Rode Hert op 27 november 2019

Agenda Algemene Leden Vergadering Dorpsbelangen 27 november 2019

Tijd: 20:00 uur
Plaats: ’t Rode Hert

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken & mededelingen
4. Notulen ALV 28 maart 2019
5. Dorpsschouw
6. Straatverlichting
7. Inzaaien bloemen in de bermen
8. Paasvuur
9. Verkeersveiligheid
10. Vragen vanuit het dorp
11. Jubileum Dorpsbelangen/dorpsfeest
12. Voortgang Energiek Roderwolde
13. W.v.t.t.k. en rondvraag
14. Sluiting