Werkzaamheden Bovenland 10-09-2020

Diverse werkzaamheden Bovenland.

Er is gestart met werkzaamheden bij Bovenland. In dit bericht brief leest u wat dat voor u betekent.

Dorpsbelangen Roderwolde werkzaamheden Bovenland
Klik op de afbeelding voor grotere weergave

 

De sloot langs het speelveld gaan wij dempen

Langs het speelveld ligt nu een sloot. Deze loopt vanaf Hansenkamp naar Bovenland. Omwonenden hebben ons gevraagd of deze sloot kan worden gedempt. Wij willen graag meewerken aan deze wens en daarom gaan wij deze dempen.

Wij gaan aan de slag met het watersysteem

De huidige sloot is een belangrijk onderdeel van het watersysteem. Om deze te kunnen dempen moeten wij, voor extreme regenval het volume van de sloot op een andere plek compenseren. Dat doen wij aan de achterzijde van de oneven adressen aan Bovenland en op de plek van het speelveld. Het speelveld verlagen wij. Zo stroomt overtollig water bij hevige regenval in de richting van de huidige sloot. Op de plek van de sloot maken wij een laagte in het maaiveld. Via deze zogenoemde wadi kan regenwater langzaam in de bodem zakken en verder worden afgevoerd. Als het harder regent dan de bodem kan verwerken, kan het water afgevoerd worden via een goot. Die leggen wij haaks door de weg richting de afvoersloot. Een overzicht van de werkzaamheden vindt u bij deze brief.

Onze aannemer is inmiddels gestart met de werkzaamheden

Aannemer Joost Visser uit Heerenveen gaat het werk voor ons uitvoeren. Zij starten op maandag 14 september met het afschrapen van het speelveld. De aannemer kan dit deel daarna zo snel mogelijk inzaaien om het een goede kans te geven groen te worden voor het winterseizoen. Wij verwachten op 9 oktober het totale werk af te kunnen ronden.

 

Een dringende vraag aan u

Het werk wordt uitgevoerd met behulp van groot materieel. In de eerste week zijn wij bezig met het afschrapen van het speelveld. Voor de veiligheid vraag ik u, wellicht ten overvloede uw kinderen tijdens het werk niet te laten spelen op het veld. Onze aannemer doet er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. Echter is groot materieel geen goede combinatie met spelende kinderen. Ook wil ik u vragen geen gebruik te maken van de parkeervakken ter hoogte van Bovenland 7 tot 11. Zo kunnen wij de aannemer de ruimte geven die zij nodig hebben om het werk netjes te kunnen uitvoeren.

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met ons

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Robert van der Galiën de afdeling Beheer. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer: 050 – 50 27 222 of e-mail: r.vandergalien@noordenveld.nl Uw contactpersoon van de aannemer is Henk Kloetstra. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer:06 10886169 of e-mail: hkloetstra@joostvisser.nl

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Jan Drent
Manager afdeling Beheer