ALV November 2020 gaat NIET door.

Dorpsbelangen Roperwolde logo

ALV Dorpsbelangen van 29 november a.s. gaat NIET door.

In verband met het Coronavirus heeft het bestuur van Dorpsbelangen besloten om de ALV, welke gepland staat op 26 november as, NIET DOOR te laten gaan! Wij hopen dat we in 2021 wel weer op gezonde en verantwoorde wijze de ALV kunnen organiseren.

(HER)VERKIEZINGEN BESTUURSLEDEN

Uitstellen verkiezing bestuursleden

Op de agenda van de ALV stond onder andere de verkiezingen voor het bestuur. Deze verkiezingen zouden in maart 2020 plaatsvinden en kunnen eigenlijk niet langer worden uitgesteld.

Wie zijn herkiesbaar en wie treden af?

Herkiesbaar zijn:

  • Siem ter Steege
  • Bert de Rouw

Aftreden:

  • Jan Visser in verband met het volbrengen van het maximale bestuurstermijn van 9 jaar
  • Albert Boelen in verband met zijn verhuizing naar Zuidlaren

Mogelijke kandidaten

Bij het bestuur hebben zich de volgende kandidaten gemeld:

  • Rina Jansma (Roderwolde)
  • Henk van Sloten (Foxwolde)

Siem ter Steege en Bert de Rouw stellen zich herkiesbaar.

Hoe gaan we hier mee om?

Kandidaten die ook in het bestuur willen plaatsnemen kunnen zich voor de volgende bestuursvergadering melden. Deze staat gepland op 5 november 2020 om 20.00 uur.
Mochten zich geen andere kandidaten melden dan zullen Rina Jansma en Henk van Sloten in het bestuur plaatsnemen en Siem ter Steege en Bert de Rouw in het bestuur blijven.

Hoe meldt u zich aan?

Aanmelden kan via info@dorpsbelangenroderwolde.nl of bij 1 van de bestuursleden.