Opschoonactie 17 april 2021

De gemeente Noordenveld heeft aangegeven in het voorjaar geen invulling te gaan geven aan de actie “Nederland Schoon” in verband met de situatie rondom Corona.

Vanuit Dorpsbelangen hebben we gezocht naar mogelijkheden om hier toch invulling aan te kunnen geven omdat we denken dat we dit in Roderwolde, Foxwolde en Sandebuur prima “corona-proof” kunnen organiseren.

We kunnen aansluiten bij een initiatief van Univé Noord Nederland, die deze actie ook van harte ondersteunt. We willen dit echter niet op de landelijke schoonmaakdag op 20 maart doen, maar een paar week later, namelijk op zaterdag 17 april.

We hopen natuurlijk op veel extra handjes, zodat we met elkaar er voor kunnen zorgen dat onze mooie omgeving weer vrij is van zwerfafval!

Kom je ons helpen? Wij zorgen voor de materialen en de inwendige mens!

We starten zaterdag 17 april om 9 uur vanaf 3 plaatsen:

  • Op het Doedensplein in Roderwolde,
  • bij café Scheepstra in Foxwolde
  • en bij Bert de Rouw, Sandebuur 5.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal vrijwilligers, willen we je vragen om je aan te melden bij 1 van de leden van dorpsbelangen of via info@dorpsbelangenroderwolde.nl.

We zien jullie graag!