ALV Dorpsbelangen 24 maart 2022

ALV Dorpsbelangen 24 maart 2022

Tijd: 20:00 uur
Plaats: Café Scheepstra

Hierbij de link voor het downloaden van de Agenda ALV.

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken & mededelingen, waaronder:

  a. bestuurswisselingen en herverkiezing (Gerda en Inge)

  b. uitstel jubileum dorpsbelangen

 4. Notulen ALV 27 november 2019

  a. jaarverslag
  b. financieel verslag
  c. verslag kascommissie, Bert Blaauw en Peter Oosterhof en vaststellen nieuwe kascommissieleden

 5. Voortgang Energiek Roderwolde, toelichting door Oeds Keizer
 6. Pauze
 7. Punten uit de dorpsschouw, waaronder verkeersveiligheid
 8. Vragen vanuit het dorp en rondvraag
 9. Afscheid van Jan Visser en Albert Boelen
 10. Sluiting