Groot onderhoud fietspad De Bolmert

Groot onderhoud fietspad De Bolmert: Periode 06-03-2023 tot 01-05-2023

Tussen Meerweg/Nietap eb de Rodervaart/Leutingewolde

Waarom onderhoud

Omdat in de asfaltconstructie van het fietspad De Bolmert ernstige scheuren en oneffenheden zitten, is onderhoud aan dit fietspad noodzakelijk.

Wat gaat er gebeuren

De asfaltconstructie van het fietspad wordt vervangen door een betonverharding. Het fietspad wordt verbreed van 200 cm. naar 220 cm. De bochten worden verbreed van 240 cm. naar 300 cm.

Wanneer worden de werken uitgevoerd

De werkzaamheden starten op 6 maart en zullen rond 1 mei 2023 worden afgrond. Deze periode is gekozen om de werkzaamheden gereed te hebben voor aanvang van het recreatieve fietsseizoen.

Subsidie

De reconstructie van het fietspad De Bolmert wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe.

Informeren dagelijkse gebruikers

Met behulp van tekstborden zullen de dagelijkse gebruikers van het fietspad worden geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden en fietspadstremming. Deze borden worden in week 8 langs het fietspad geplaatst.

Wegomleidingen

In de beschreven periode maken vooral forenzen gebruik van het fietspad. Zij weten doorgaans goed via welke alternatieve routes zij hun bestemming kunnen bereiken. Bij de brug over het
Leeksterhoofddiep worden de fietsers richting Groninger verwezen via Lettelbert. Fietsers vanuit Roderwolde richting Nietap/Leek worden verwezen via Aan de Vaart en Turfweg.
Daarnaast zal in week 9 media-aandacht worden besteed aan de werkzaamheden en stremming van het fietspad.

Leonie van Roekel, gebiedsverbinder gemeente Noordenveld