Bestuur


Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Rina Jansma (voorzitter)

  De eerste 20 jaar van mijn leven heb ik doorgebracht in Foxwolde, bij de Kleibos. Na een aantal jaren in Roden, de Groeve en Peize te hebben gewoond, ben ik samen met Benny en Sem in 2008 in Roderwolde komen wonen. In een klein dorp is het belangrijk dat er veel aandacht is voor activiteiten en de leefbaarheid in het dorp. Ik ben blij dat ik hier, samen met de andere bestuursleden van Dorpsbelangen, een bijdrage aan mag leveren.

 • Bert de Rouw (secretaris)

  Ik woon samen met mijn gezin al 22 jaar met ontzettend veel plezier in Roderwolde, waarvan al ruim twaalf jaar op ’t mooie Sandebuur. Ik vind het belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen goed blijft en ben ervan overtuigd dat dit alleen lukt met de inzet van vrijwilligers. Wat dat betreft wonen we in een geweldig dorp! Ik zet me dan ook met veel plezier in voor Roderwolde en haar bewoners.
  tel: 06 542 51 557

 • Gerda Roelofsen (penningmeester)

  Ik ben geboren in Roderwolde. Ik hou van het dorpsleven, de gezelligheid, de saamhorigheid en de rust en de ruimte.
  Na jarenlang actief te zijn geweest bij de voormalige korfbalvereniging vond ik het na opheffing van deze vereniging belangrijk om op een andere manier iets voor het dorp te kunnen betekenen.
  Roderwolde staat bekend als een actief dorp waar veel mensen de handen uit de mouwen steken als er iets geregeld moet worden. Door deze dorpskracht versterken we de leefbaarheid van ons dorp. Hier wil graag mijn steentje aan bijdragen en daarom zit ik met veel plezier als penningmeester in het bestuur van Dorpsbelangen.
  tel: 06 511 81 485
            Rabobank: NL81RABO0355809729

 • Inge Noordhof  (lid)

  Sinds 2016 woonachtig aan de Achtersteweg in Roderwolde.
  In maart 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van Dorpsbelangen. Ik vind het fijn om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid in het dorp.
  Heb je een vraag over Dorpsbelangen, dan hoor ik dat graag.

 • Erik van der Veen (lid)

  Ik woon mijn hele leven al in Roderwolde.
  Sinds maart 2015 maak ik deel uit van het bestuur van Dorpsbelangen Roderwolde e.o.
  Ik vind het fijn om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren om de leefbaarheid in Roderwolde hoog te houden.

 • Henk van Sloten (lid)

  Mijn naam is Henk van Sloten. Samen met Lametha woon ik al sinds 1985 met veel plezier in het Haarveen op nummer 9. Onze inmiddels volwassen kinderen Joost en Leonie zijn in de jaren negentig naar de basisschool in Roderwolde geweest. In die tijd maakte ik deel uit van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

  De afgelopen jaren heb ik een drukke baan gehad bij Arriva. Veel tijd voor andere dingen ontbrak veelal. Sinds 1 juli jl. ben ik gestopt met werken en dat biedt mij de mogelijkheid om vrijwilligerswerk en andere leuke dingen te doen. Mijn belangstelling om iets te betekenen voor de buurt was er altijd. Als gevolg van het vertrek van Albert Boelen ontstond die mogelijkheid en heb ik me aangemeld voor het bestuur van Dorpsbelangen.

  Inmiddels heb ik enkele vergaderingen van het bestuur bijgewoond en ben ervan overtuigd dat Dorpsbelangen een belangrijke rol kan spelen binnen, en voor onze gemeenschap. Daar zet ik me graag voor in.