Vereniging


woldzigt2_roderwolde

Dorpsbelangen Roderwolde e.o.

De vereniging Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en Matsloot is opgericht op 6 november 1945.

Dorpsbelangen is een vereniging die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van Roderwolde en omstreken, in de breedste zin van het woord. Om op de hoogte te blijven van en inbreng te hebben in de ontwikkelingen betreffende het gebied, onderhoudt de vereniging regelmatig contact met de gemeente Noordenveld en instanties als Stichting Drents Landschap, het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer etc.

Elk jaar organiseren we een fietsoriënteringsrit voor het hele gezin.

Ook beheert en onderhoudt de vereniging een aantal objecten in onze dorpen, zoals het ooievaarsnest, verschillende bankjes, publicatieborden en bordjes met wetenswaardigheden.

Jaarlijks wordt er een zomer- en een winterprogramma opgesteld en in Roderwolde e.o. verspreid. Hierop staan alle activiteiten die er in de betreffende periode in Roderwolde e.o. worden georganiseerd.

Van vrouwenvereniging tot tennisvereniging, van ijsvereniging tot de school, alle verenigingen en andere belanghebbenden kunnen hun activiteiten hiervoor aanmelden.

In maart en november van elk jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In maart vindt deze plaats bij café Scheepstra te Foxwolde en in november bij café het Rode Hert te Roderwolde.