Lidmaatschap en donateurschap

Leden en donateurs betalen per jaar 10,00 euro contributie. We innen dit middels automatische incasso. Indien u dit liever niet wilt, kunt u dit aangeven.

Inbreng van de leden en donateurs in de ledenvergadering wordt zeer op prijs gesteld. Mensen die ons gebied hebben verlaten, maar de vereniging nog wel een warm hart toedragen, wordt de mogelijkheid geboden hun lidmaatschap om te zetten in een donateurschap.

Indien U nog geen lid of donateur bent van Dorpsbelangen, dan kunt U via deze link een lidmaatschap aanvragen.