Asfaltonderhoud Damweg, Haarveensedijk en De Ring

Asfaltonderhoud Damweg, Haarveensedijk en De Ring in Leutingewolde

28 mei t/m 2 juni 2020: De Ring en deel Haarveense dijk

Vanaf donderdag 28 mei t/m 2 juni 2020 wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd aan De Ring en een gedeelte van de Haarveensedijk. Donderdag 28 mei zullen er op het wegvak van De Ring (Westeind-Damweg) en een gedeelte van de Haarveensedijk plaatselijk ondiepe vakken uit de asfaltverharding worden gefreesd.
Het gaat daarbij uitsluitend om freesvakken aan de kant van de rijbaan. Die freesvakken worden vervolgens afgezet met schildjes.
Het verkeer kan het Pinksterweekend gewoon gebruik blijven maken van beide wegen.

Dinsdag 2 juni wordt het freeswerk afgemaakt en die dag zullen ook alle freesvakken weer met asfalt worden gevuld.

29 juni t/m 1 juli 2020: Damweg en vervolg Haarveense dijk

De onderhoudswerkzaamheden aan de Damweg en de Haarveensedijk worden voortgezet vanaf 29 juni. Dat heeft te maken met de planning en de beschikbaarheid van de asfaltploeg.
Voor de werkzaamheden aan de Damweg en de Haarveensedijk zijn beide wegen voor alle doorgaande verkeer afgesloten vanaf maandag 29
juni t/m woensdag 1 juli.

02 juli t/m 3 juli 2020: De Ring en Haarveense dijk

Donderdag 2 en vrijdag 3 juli worden er op De Ring en de Haarveensedijk slijtlagen aangebracht.
Die beide dagen zal er beperkte en van korte duur zijnde verkeershinder optreden.
De kruising van de Haarveensedijk-Haarveen valt buiten het werkterrein, wordt niet gestremd en blijft dus altijd berijdbaar.

Omleidingsroutes

Er worden omleidingsroutes ingesteld.
Omdat de werkzaamheden in week 27 gevolgen heeft voor het doorgaande verkeer, zal er in week 26 in de gebruikelijke media aandacht aan worden besteed.

Aanwonenden 

Alle aanwonenden worden door de aannemer schriftelijk geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden.