Start werkzaamheden Fietspad richting tunnel op 14 maart as

Hierbij informeer ik u over het aanstaande bij de N372 in Peizerwold.

Waarom onderhoud
Omdat de asfaltconstructie van het fietspad Brunlaan vanaf de brug over het Peizerdiep tot aan de inrit van huisnummer Brunlaan 2 (driesprong) slecht is, wordt deze vervangen door een betonverharding.
Vanaf de driesprong tot aan de fietstunnel kan worden volstaan met het plaatselijk repareren van de asfaltverharding.

Wat gaat er gebeuren
De eerste 10 meter fietspad vanaf de brug wordt opnieuw met de huidige betonklinker verhard. Door het aanbrengen van een mollenscherm willen we proberen verzakkingen, als gevolg van graafwerk door mollen, zoveel mogelijk te voorkomen. Maar omdat verzakkingen bij fietsbrugaanzetten in de praktijk moeilijk te voorkomen zijn, maken we deze aanzetten bewust van klinkerverharding. Repareren daarvan is eenvoudiger dan het repareren van asfalt- of betonverharding.
Van de rest van het fietspad wordt de asfaltverharding vervangen door een betonverharding.
Het fietspad wordt tot aan de informatiebord van Natuurmonumenten verbreed naar 220 cm. Vanaf daar tot aan de driesprong wordt het fietspad 240 cm. breed.
Ook zal aandacht worden besteed aan de driesprong bij de Roderwolderdijk ter hoogte van de grondwatermeter. Daar blijft water op de asfaltverharding staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer worden de werken uitgevoerd
De werkzaamheden starten op 14 maart 2022 en zullen rond 15 april 2022 worden afgrond.

Subsidie
De reconstructie van het fietspad Brunlaan wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Drenthe.

Informeren dagelijkse gebruikers
Met behulp van tekstborden zullen de dagelijkse gebruikers van het fietspad worden geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden. Deze borden worden in week 9 langs het fietspad geplaatst.

Wegomleidingen
Fietsverkeer van en naar Groningen wordt verwezen via de Onlanden en Peizermade.