Verkeersveiligheid in en om het dorp MEEDENKERS GEZOCHT

GEZOCHT: Wij zoeken dan ook dorpsbewoners die samen met ons willen meedenken over de verkeersveiligheid in en om ons dorp.

Regelmatig ontvangen we meldingen over de verkeersveiligheid in en om ons dorp. Bewoners maken zich zorgen. Deze meldingen gaat o.a. over:

  • Te hard rijden binnen en buiten de bebouwde kom
  • Onoverzichtelijke kruisingen (Hoek Pastorielaan/Hoofdstraat, Hoek Hooiweg/Achtersteweg)
  • Onoverzichtelijke weg (Roderwolderweg)
  • Groot verkeer in het dorp

We schreven al eerder dat we deze punten hebben besproken met de Gemeente en met de wijkagent. Helaas is er vanuit die hoek geen ruimte om te handhaven. Toch willen we met jullie kijken wat we wel kunnen doen.

Veilig Verkeer Nederland heeft bijvoorbeeld buurtacties waarmee we de verkeersveiligheid misschien kunnen verbeteren . Voor meer info, zie Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl) Maar er zijn vast ook andere dingen te bedenken. Het doel is bewustwording. Maar ook om aan de hand van de uitkomsten weer in gesprek te komen met de gemeente over de veiligheid in en om ons dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen kan en wil dit niet alleen doen. Vandaar deze oproep.

Dus heb je interesse om samen met ons aan de slag te gaan met de verkeersveiligheid, meldt je dan aan via info@dorpsbelangenroderwolde.nl.